Nazarian Para PMC enjoys FRESH Gun Forums So will you.
Jüt ip

 

 


Version Française


Norsk versjon
This site is Gunny Approved

 

Guns Of Infamy - Osama Bin Laden

Osama Bin Laden`s AKMS Rifle

Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden (/oʊˈsɑːmə bɪn moʊˈhɑːmɨd bɪn əˈwɑːd bɪn ˈlɑːdən/; Arabic: أسامة بن محمد ب&...

 

All rights 2022 Nazarian.no